Příslušná osoba pro podání oznámení možného protiprávního jednání dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

https://whisper.kp-services.net